Ontstaan Sportknooppunt Ede


In het najaar van 2012 heeft de Kenniscampus op advies van de Gemeente Ede een sportimpulsaanvraag laten schrijven. Het doel hiervan was om de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en omliggende sportverenigingen naar een hoger plan te tillen. Deze aanvraag is ook geschreven met behulp van sportverenigingen en onderwijsinstellingen. Nadat in maart 2013 de aanvraag is ingediend, is deze in juli 2013 goedgekeurd.

Vanaf dat moment is de projectorganisatie aan de slag gegaan. Er werd begonnen met onder andere het houden van een behoeftepeiling. Hieruit kwam naar voren dat er duidelijk behoefte is aan meer sportaanbod, maar dat financiële redenen en het gemis van een sportmaatje de grootste redenen zijn om niet te sporten. Aan het zo ontstane Sportknooppunt Ede dus de taak om te voldoen aan deze belangrijke behoefte en het wegnemen van de bezwaren. 

Doel

Het doel van de Stichting Sportknooppunt Ede (SKP Ede) is om zoveel mogelijk jongeren (12 t/m 23 jaar) structureel in beweging te krijgen en de verbindingen tussen onderwijsinstellingen en sportverenigingen te versterken. 
 

Waarom een sportkaart?

SKP Ede richt zich op 3 onderdelen, namelijk de "Sportevenementen", de "Sportkaart" en de "Clinics".
Deze drie onderdelen zullen elkaar versterken. De sportkaart is daarbij vooral gericht op het structurele karakter van sporten en bewegen, terwijl de evenementen en clinics juist gericht zijn op het kennismaken met en het plezier in sport & bewegen. Met de sportkaart zullen scholieren en studenten gebruik kunnen maken van het sportaanbod van de aangesloten sportaanbieders.